- Man blir jo provosert og sur

– Man blir jo provosert og sur

Ferske tall fra FHI sin årsrapport om kjønnssykdommer, viser at jenter fortsatt er flinkere til å teste seg en gutter.

Studentene Live Innvær Ljones (23) og Vilde Teige (21) er ikke overrasket.

– Det er helt vanlig å teste seg blant jenter, men det er ikke det samme for gutter. Det er vanskelig å si hvorfor det er sånn, men det har bare ikke blitt en trend, sier Ljones.

De blir provosert av statistikken til FHI.

– Siden mange jenter går på p-piller, bør man kunne forvente at hvis gutten ikke vil bruke kondom, så har han ikke kjønnssykdom, men statistikken viser jo at det kan man ikke, understreker Teige.

KLAMYDIA: Ny rapport viser at gutter igjen er dårligere til å teste seg enn jenter. Photo: Gorm Kallestad / TV 2

De tror en av grunnene til at det er sånn, er holdingsforskjeller mellom gutter og jenter.

– Jenter snakker generelt mer om alt og har mer åpenhet om det meste. Hvis gutter skal snakke om sex, så handler ikke samtalen om hva slags prevensjon man har eller om man har testet seg i det siste, sier Ljones.

– Jeg har aldri fått spørsmål om jeg har noen kjønnssykdom, fordi det blir antatt at det har jeg ikke. Man burde kunne anta det samme om gutter, sier Teige.

far konsekvenser

Årsrapporten viser at 69 prosent av de som tester seg for klamydia på landsbasis er jenter.

Seksjonsoverlege ved Haukeland Sykehus, Turid Jorunn Thune, peker på flere årsaker til at det er flere jenter enn gutter som tester sec.

MØRKETALL: Overlege Turid Jorunn Thune forklarer at det er mange mørketall blant både gutter og jenter fordi mange ikke får symptomer når de er committee med Klamydia.  Photo: Overlegeforeningen

MØRKETALL: Overlege Turid Jorunn Thune forklarer at det er mange mørketall blant både gutter og jenter fordi mange ikke får symptomer når de er committee med Klamydia. Photo: Overlegeforeningen

– Unge menn har sjelden noen grunn til å oppsøke lege eller helsesykepleier. Unge kvinner derimot må oppsøke helsevesenet for å få preventsjon. Da blir det mer naturlig å ta klamydiaprøve når de først er i kontakt med helsesykepleier.

– Mye av informasjonen om seksuelt overførte infeksjoner handler om at dette kan være farlig for kvinner, de kan få bekkeninfeksjon og bli sterile. Mange av de yngste guttene tenker at dette er noe som ikke er farlig for de, og da trenger de ikke teste seg.

Teige og Ljones peker også på at de er mer klar over ulike konsekvenser.

– Vi er allerede med prevensjon bevisst på konsekvensene av det å ligge med noen. Vi tenker kanskje mer på konsekvenser generelt, sier Teige.

PREVENSJON: Det er naturlig å ta en klamydia-test når man skaffer seg prevensjon, ifølge overlege Thunes.  (Photo: Colourbox)

PREVENSJON: Det er naturlig å ta en klamydia-test når man skaffer seg prevensjon, ifølge overlege Thunes. (Photo: Colourbox)

Blir flinkere

For å få flere menn til å teste seg og øke bevisstheten, tror seksjonsoverlegen at det hadde vært en fordel om flere menn hadde vært interessert i å jobbe innenfor dette feltet.

– Det finnes nesten ingen mannlige helsesykepleiere. Også på SOI-poliklinikkene arbeider det mest kvinner. Vi må få menn inn som kan snakke med menn og prøve å forstå hva den gruppa trenger, sier Thunes.

Til slutt legger hun til at statistikken blant menn som tester seg er på vei oppover.

– Heldigvis ser vi at det er mange som tester sec, og det ser ut til at menn blir litt flinkere til å teste seg når de blir eldre. Statistikken viser også at det har blitt flere menn med årene som tester sec.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *